Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vchodové dveře STANDARD
Kód výrobku SVT9254
Typ výrobku STANDARD
Obrázek výrobku standard_al_dvere_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku 3komorový hliníkový dveřní systém s přerušeným tepelným mostem AA720HI – Kawneer. Profily vyplněny tepelně izolačním materiálem, prahový detail křídla osazený izolační vložkou pro zlepšení tepelně izolačních vlastností. Stavební hloubka rámu a křídla 72 mm. Dorazové těsnění chrání interiér před vnějšími vlivy. Vhodný do komerčních, administrativních budov, bytových a rodinných domů. Vchodové dveře s izolačním sklem prosklené, částečně prosklené nebo plné.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010039301
Datum vystavení certifikátu shody 26.01.2018
Prohlášení o shodě číslo 128/2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez po
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) standard_aa720_hi_vykresy_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_al_dvere_standard.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 1kř-3A 2kř-2A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne