Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ventilační jednotka
Kód výrobku SVT9264
Typ výrobku LWZ 280 Enthalpie
Obrázek výrobku lwz_180_280.jpg
Stručný popis výrobku Centrální větrací přístroj se zpětným získáváním tepla pro přívod a odvod vzduchu rodinných domů a malých komerčních objektů. Plastový enthalpický výměník zajišťuje extrémně vysokou účinnost rekuperace, přičemž elektronické řízení ventilátorů zajišťuje přesné objemy proudu vzduchu požadované pro větrání.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo PL.16.WLG.264C.PH
Datum vystavení certifikátu shody 30.05.2017
Prohlášení o shodě číslo 65672
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.09.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 997x690x534 [mm]
hmotnost 80 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 89 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 ano
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální EBM
příkon jednotky při provozu 130 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 11 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů diagramy_lwz_180_280_enthalpie.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů diagramy_lwz_180_280_enthalpie.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 51 [dB(A)]
třída filtrace M5/G4 (volitelně F7)
Výrobci
Výrobce STIEBEL ELTRON
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne