Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací jednotka ROVENTO 320
Kód výrobku SVT9282
Typ výrobku Rovento 320
Obrázek výrobku roventohlavni.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s rotačním regeneračním výměníkem s vysokou účinností až 84%
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2016/0565
Datum vystavení certifikátu shody 10.05.2016
Prohlášení o shodě číslo -
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2017
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla regenerační
způsob montáže jednotky univerzální
rozměry (750×750×1000) 550x414x1050 [mm]
hmotnost 44.2 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 82 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 82
typ ventilátorů (a jejich regulace) Radiální EC plynulá
příkon jednotky při provozu 895 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 48 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů rovento320graf1.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů rovento320graf1.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 50 [dB(A)]
třída filtrace F7
Výrobci
Výrobce ELEKTRODESIGN ventilátory
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ELEKTRODESIGN ventilátory
Právní forma s.r.o.
24828122
Email elektrodesign@elektrodesign.cz
Web www.elektrodesign.cz
Telefon +420 326 909 010
Fax +420 326 909 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boleslavova
čp. 15
Obec Praha 4
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne