Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku JUBHome WALL
Kód výrobku SVT9287
Typ výrobku 300, 390, 465, 525
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Stěnový systém tepelně izolačního ztraceného bednění
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Systém 3 - EAD 040773-001201
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2018
Prohlášení o shodě číslo J-053/17
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.02.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály (mimo ETICS) ()
určené použití tepelná izolace budov - stěny
materiál výrobku pěnový polystyren speciální
skladba (včetně tlouštěk jednotlivých vrstev systému) tl. 300 mm tl. 390 mm tl. 465 mm tl. 525 mm
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.031 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.031 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 41
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 999999999 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce JUB d. o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne