Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zdvižno - posuvné dvere Slovaktual HST 88
Kód výrobku SVT9296
Typ výrobku Zdvižno - posuvné dvere Slovaktual HST 88
Obrázek výrobku hst_88.jpg
Stručný popis výrobku Zdvižno - posuvné dvere Slovaktual HST 88 so stavebnou hĺbkou 207 mm
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo U-007-18
Datum vystavení certifikátu shody 10.04.2018
Prohlášení o shodě číslo VoP č. CPR/SK/HST88/2-2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.03.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2400 x 2500 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 207 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy_hst_88.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
hst88.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Trieda 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C1/B2
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne