Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover METAC UF - 035
Kód výrobku SVT9324
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku metac_uf_035.jpg
Stručný popis výrobku Role Isover METAC UF-035 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), i na nepochozí stropní konstrukce.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DE001 - Metac universal 002
Datum vystavení certifikátu shody 02.07.2018
Prohlášení o shodě číslo DE001 - Metac universal 002
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.07.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Role Isover METAC UF-035 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), i na nepochozí stropní konstrukce.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 80 [mm]
maximální tloušťka izolantu 240 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne