Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okná a balkónové dvere systém HESTA Harmony
Kód výrobku SVT9419
Typ výrobku SALAMANDER BluEvolution 82 AD
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Výrobok je určený do zvislých konštrukcií bytových a nebytových objektov
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo HESTA-2017/OKNO/HARMONY/CPR
Datum vystavení certifikátu shody 01.09.2017
Prohlášení o shodě číslo HESTA-2017/OKNO/HARMONY/CPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.09.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výrobok je určený do zvislých konštrukcií bytových a nebytových objektov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) be82ad.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
282256_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_svt_9419_be82ad_okno_19_19_2018.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A-E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2-C5
Výrobci
Výrobce HESTA, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení HESTA, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
31678572
Email sekretariat@hesta.sk
Web www.hesta.sk
Telefon +421905641167
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jilemnického
čp. 8770/3D
Obec Prešov
PSČ 08001
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne