Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vaillant rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT9420
Typ výrobku recoVAIR VAR 60/1
Obrázek výrobku master.jpg
Stručný popis výrobku rekuperační jednotka
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Vaillant CS 1801619_05
Datum vystavení certifikátu shody 13.04.2018
Prohlášení o shodě číslo Vaillant CS 1801619_05
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.04.2018
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla Keramický
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 215x215x80 [mm]
hmotnost 3.4 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 76.6 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 76.6
typ ventilátorů (a jejich regulace) 1
příkon jednotky při provozu 9 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 4.9 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů ni_var_60.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů ni_var_60.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 45.9 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce Vaillant Group Czech s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vaillant Group Czech
Právní forma s.r.o.
45241881
Email vaillant@vaillant.cz
Web www.vaillant.cz
Telefon +420 281 028 011
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 188
Obec Praha - Západ
PSČ 25219
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne