Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna a balkonové dveře
Kód výrobku SVT9498
Typ výrobku IV 78
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěná okna a balkonové dveře IV 78
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-3/78_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2018
Prohlášení o shodě číslo 112 33288-3/78_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití obytné a administrativní budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200 x 1500 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) euro_68_78.PDF
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 ne
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce Vlastislav Jon
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vlastislav Jon
Právní forma sdružení
15601056
Email info@truhlarstvijon.cz
Web www.truhlarstvijon.cz
Telefon +420602184918
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Horní Branná
čp. 89
Obec Horní Branná
PSČ 51236
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne