Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dveře vstupní
Kód výrobku SVT9500
Typ výrobku IV 78
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vstupní dveře EURO IV 78
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 200 36164-3/RT-78-DF-2DE-MD-PF1-N-AS-K-9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2018
Prohlášení o shodě číslo 200 36164-3/RT-78-DF-2DE-MD-PF1-N-AS-K-9
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití použití v oblasti vstupů do budov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000 x 2100 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_dvere.PDF
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 daný parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce Vlastislav Jon
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vlastislav Jon
Právní forma sdružení
15601056
Email info@truhlarstvijon.cz
Web www.truhlarstvijon.cz
Telefon +420602184918
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Horní Branná
čp. 89
Obec Horní Branná
PSČ 51236
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne