Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PSC-250T-HP
Kód výrobku SVT9507
Typ výrobku Termoizolační nátěr
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Termoizolační barva
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 16.02.2018
Datum vystavení certifikátu shody 16.02.2018
Prohlášení o shodě číslo 33/2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.06.2018
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití Termoizolace
materiál výrobku Barva
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.031 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.031 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 2.8
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 B-s1,d0
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 1 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_shode_psc_250t_hp.docx
Výrobci
Výrobce DOVA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DOVA
Právní forma a.s.
41034554
Email ales.navratil@dovaas.cz
Web www.kabefarben.cz
Telefon +420 777 765 605
Fax +420 558 671 081
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kirilovova
čp. 115
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano