Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku AREKO
Kód výrobku SVT9544
Typ výrobku LLR160L-8,5kW-WP-W2-1
Obrázek výrobku obrazekareko.pdf
Stručný popis výrobku Aktivně a pasivně rekuperační, větrací a klimatizační jednotka
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo STO - AO 224 - 930/2018
Datum vystavení certifikátu shody 28.12.2018
Prohlášení o shodě číslo 35/2018 / ES prohlášení o shodě 12-2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.12.2018
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla aktivní rekuperace vzduch-voda v kombinaci s pasivní rekuperací vzduch-vzduch
způsob montáže jednotky svislá
rozměry (750×750×1000) prům.600x2500 [mm]
hmotnost 150 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 111 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 0,06
typ ventilátorů (a jejich regulace) DC, plynulá
příkon jednotky při provozu 490 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 10 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů rekuperacepasiv.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů grafareko.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 47 [dB(A)]
třída filtrace A
Výrobci
Výrobce REVEL,s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení REVEL,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47543850
Email info@revel-pex.com
Web www.revel-pex.com
Telefon +420 318 635 209
Fax +420 318 629 975
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice -------------
čp. 127
Obec Dubno
PSČ 261 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne