Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Posuvně zdvižné dveře (HST)
Kód výrobku SVT9603
Typ výrobku Gealan S9000
Obrázek výrobku obrazek_hst_s9000.docx
Stručný popis výrobku posuvně zdvižné dveře (HST) ze systému GEALAN S9000, schema A nebo C
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-18-443/Z
Datum vystavení certifikátu shody 29.06.2018
Prohlášení o shodě číslo POZP-S9000-HST/01-2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 29.06.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Zdvižně posuvné dveřejsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Při správném osazení umožní bezbariérový průchod.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 schéma A 5140 mm x2750 mm a 5140 mm x 2752 mm, schéma C 6244 mm x 2750 mm mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.0 W.m-2.K-1
materiál rámu PVC GEALAN HST S9000
stavební hloubka rámu 190 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) prohlaseni_o_vlastnostech_gealan_hst_s9000_a_okotovane_rezy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_posouzeni__vlastnosti__gealan_hst9000__zmensene.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 C1/B2
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne