Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL Granrock Super
Kód výrobku SVT9624
Typ výrobku tepelná izolace - granulát
Obrázek výrobku granrock_super.jpg
Stručný popis výrobku Granulát z kamenné vlny pro zateplení vodorovných ploch neobytných podkroví, půdních prostor, trámových stropů nebo šikmých ploch obytných podkroví, příček, sendvičových stěn a jako výplň jiných dutých prostorů.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1434-CPR-0237
Datum vystavení certifikátu shody 06.11.2018
Prohlášení o shodě číslo RW-CEE-DoP-0200/M/18/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.12.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální vlna
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 800 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.042 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_granrock_super_cz.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne