Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vnější dveře hladké
Kód výrobku SVT9638
Typ výrobku EURO IV-78
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku dveře vchodové hladké Exclusiv 78
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 3055/2018
Datum vystavení certifikátu shody 10.07.2018
Prohlášení o shodě číslo 01-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.03.2019
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dřevěné vnější dveře EURO IV-78
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez.JPG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.45 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
282849_tabulka_dvere_plna_vypln_3_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 ne
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 5A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Okna Láník s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Láník s.r.o.
Právní forma s.r.o.
03653561
Email info@oknolan.cz
Web www.oknolan.cz
Telefon +420724837471
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Cihelny
čp. 843
Obec Luka nad Jihlavou
PSČ 588 22
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne