Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku STACHEMA PUR THERM
Kód výrobku SVT9640
Typ výrobku Kontaktní zateplovací systém s tvrdou Polyuretanovou deskou
Obrázek výrobku 271745_tpd_pur_30_40.jpg
Stručný popis výrobku Kontaktní zateplovací systém s tvrdou polyuretanovou deskou, umožňující nižší tloušťkou izolace a nízkým difúzním odporem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA 14/0118
Datum vystavení certifikátu shody 17.11.2018
Prohlášení o shodě číslo PCC_560_04
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.12.2018
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný Tvrdé polyuretanové desky
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_pur_therm.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 9640.pdf
Výrobci
Výrobce PCC MORAVA-CHEM
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STACHEMA CZ
Právní forma s.r.o.
46353747
Email jirku@stachema.cz
Web www.stachema.cz
Telefon +420 604 802 738
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hasičská
čp. 1
Obec Kolín Zibohlavy
PSČ 280 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne