Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku pěnový polystyren fasádní grafitový
Kód výrobku SVT9650
Typ výrobku JUBIZOL EPS F-G0, G1, G2
Obrázek výrobku eurotherm_eps_f_g0.png
Stručný popis výrobku pěnový polystyren fasádní grafitový plný nebo děrovaný nebo se zámky
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo C1932
Datum vystavení certifikátu shody 13.11.2018
Prohlášení o shodě číslo J-024/18, J-025/18, J-026/18
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.07.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelný izolant (i v ETICS)
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní grafitový
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.031 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.031 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 999999999 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 230101_jubizol_eps_f_g0_il_cze_2018_07_26.pdf
Výrobci
Výrobce JUB d. o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne