Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover EPS 200
Kód výrobku SVT968
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku isover_eps.jpg
Stručný popis výrobku Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu též pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem (např. průmyslové podlahy, ploché střechy, terasy apod.) popř. izolační vrstvy velkých tlouštěk s minimální deformací (nízkoenergetické a pasivní domy).
Dovozce
Web www.isover.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0314c/13/P (ITT protokol)
Datum vystavení certifikátu shody 13.03.2013
Prohlášení o shodě číslo CZ0004-007
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku max. 3600 kg/m2.
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 140 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 1 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě eps200.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne