Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku střešní okno VELUX GGU 0062_s lemováním EDJ2000/EDN2000 01/2019
Kód výrobku SVT9687
Typ výrobku GGU 0062 + EDJ2000/EDN2000
Obrázek výrobku ggu_0062.png
Stručný popis výrobku Celodřevěné střešní okno kyvné s horním ovládacím madlem a se zatepleným lemováním
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Prohlášení o vlastnostech
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2019
Prohlášení o shodě číslo GGU MK06 0062 19BI04 + EDJ MK06 2000
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.01.2019
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití zabudování do střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140*1400 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 89 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 282930_foto_ggu_62.PNG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.07 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tabulka_parametru_vyplne_stavebnich_otvoru_ggu_62.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 D-2,d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne