Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PUR pěna
Kód výrobku SVT9690
Typ výrobku Willpur 14501
Obrázek výrobku kt_willpur_14501_cz_16_03_11.pdf
Stručný popis výrobku PUR pěna
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CZ-1/S/2015
Datum vystavení certifikátu shody 30.09.2015
Prohlášení o shodě číslo CZ-1/S/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.09.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití zateplení
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní PUR pěna
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 600 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 3 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_willpur_14501.pdf
Výrobci
Výrobce F. Willich Isoliersysteme GmbH + Co. KG
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení F. Willich Isoliersysteme GmbH + Co. KG
Právní forma s.r.o.
17697
Email vorisek@polychem-systems.com.pl
Web www.f-willich.de
Telefon +420774714524
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Planetenfeldstr.
čp. 120
Obec Dortmund
PSČ 44379
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne