Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře zdvižně posuvné, HST 9000
Kód výrobku SVT9710
Typ výrobku Plastové dveře zdvižně posuvné, HST 9000
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové zdvižně posuvné dveře, systém GEALAN HST S9000
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-18-565/Z
Datum vystavení certifikátu shody 15.10.2018
Prohlášení o shodě číslo B-POV/PSH-HST-S9000_01/2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.10.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití výplň stavebního otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1480x 2180 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.0 W.m-2.K-1
materiál rámu plast
stavební hloubka rámu 190 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) hs_s9000_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) bo_hst_9000.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 třída C1/B2
Výrobci
Výrobce Bohemia okno, a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOHEMIA OKNO
Právní forma a.s.
28586921
Email info@bohemiaokno.cz
Web
Telefon +420 571 478 151
Fax +420 571 411 134
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará cesta
čp. 1090
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne