Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku H2Foam Lite Plus
Kód výrobku SVT9729
Typ výrobku LDC 70
Obrázek výrobku h2foam_lite_plus.png
Stručný popis výrobku Dvousložková izolační pěna s nízkou hustotou a otevřenou buněčnou strukturou, 100% rozpínavá na vodní bázi.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010-039884
Datum vystavení certifikátu shody 19.06.2018
Prohlášení o shodě číslo 0003/07-2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelná izolace a vzduchová zábrana na střechách, v dutinách ve stěnách, montovaných podlahách, montovaných stropech, větraných i nevětraných půdách a větraných i nevětraných instalačních prostorech
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní Dvousložková izolační pěna s nízkou hustotou a otevřenou buněčnou strukturou 100% rozpínavá na vodní bázi.
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 600 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.036 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 2 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_h2foam_lite_plus_cz_21_5_2019.pdf
Výrobci
Výrobce Icynene-Lapolla Central Europe
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Icynene-Lapolla Central Europe
Právní forma a.s.
07398131
Email dsmrz@icynene-lapolla.eu
Web www.icynene.cz
Telefon +420 770 102 479
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Družstevní
čp. 2
Obec Pletený Újezd
PSČ 27351
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne