Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ZOOS
Kód výrobku SVT9740
Typ výrobku ZOOS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Zateplovací Odvlhčovací Omítkový Systém - tvrdý, nehořlavý, teploodrazivý TSR 92%.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 050-022690
Datum vystavení certifikátu shody 31.05.2019
Prohlášení o shodě číslo ZDD-01-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2019
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití omítání a zateplení stavebních konstrukcí
materiál výrobku omítkoviny a nátěr
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.025 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.025 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 16.2
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 1270
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_s_lambda_podepsano.pdf
Výrobci
Výrobce Zlatý dům daparts s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Zlatý dům daparts s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62063936
Email jednatel@zlaty-dum.cz
Web www.zlaty-dum.cz
Telefon +420 466 613 630
Fax +420 466 654456
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Luční
čp. 963
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne