Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku IcyFoam WALL
Kód výrobku SVT9798
Typ výrobku IcyFoam WALL
Obrázek výrobku cpr_icyfoam_wall.pdf
Stručný popis výrobku Dvousložková polotvrdá izolační pěna s uzavřenou buněčnou strukturou.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010040774
Datum vystavení certifikátu shody 25.01.2019
Prohlášení o shodě číslo 0012/1-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.01.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Vnitřní izolační materiál podlah, stěn a stropů
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní Polotvrdá PU pěna
minimální tloušťka izolantu 25 [mm]
maximální tloušťka izolantu 250 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.026 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.029 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 70 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě svt9798.pdf
Výrobci
Výrobce Icynene-Lapolla Central Europe
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Icynene-Lapolla Central Europe
Právní forma a.s.
07398131
Email dsmrz@icynene-lapolla.eu
Web www.icynene.cz
Telefon +420 770 102 479
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Družstevní
čp. 2
Obec Pletený Újezd
PSČ 27351
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne