Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku polyuretanový systém
Kód výrobku SVT9806
Typ výrobku Purios E
Obrázek výrobku purios_logo.png
Stručný popis výrobku Two component system for producing semi-rigid polyurethane foam.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 06-CPR305-2017
Datum vystavení certifikátu shody 26.10.2018
Prohlášení o shodě číslo 06-CPR305-2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.10.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití interior
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní semi-rigid polyurethane foam
minimální tloušťka izolantu 60 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 6.55 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 57.0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dwu_purios_e.pdf
Výrobci
Výrobce PURINOVA Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PURINOVA Sp. z o. o.
Právní forma zahraniční subjekt
120373337
Email i.gorynska@purinova.com
Web www.purinova.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Wojska Polskiego
čp. 65
Obec Bydgoszcz
PSČ
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne