Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové dveře zdvižně posuvné ALURON AS178
Kód výrobku SVT9813
Typ výrobku ALURON AS178
Obrázek výrobku as178_hst_foto.jpg
Stručný popis výrobku Vícekomorový hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem. Provedení v barevných odstínech RAL, struktura FS, struktura metallic FS, dekor folie RENOLIT (imitace dřeva). Výhodou je možnost otevření velkého vstupního prostoru při minimálním členění dveří.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-18-587/Z
Datum vystavení certifikátu shody 18.10.2018
Prohlášení o shodě číslo PO-ALURON HS portál as178_01-2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.10.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 3800x2450 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.81 W.m-2.K-1
materiál rámu hliník
stavební hloubka rámu 178 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) rez_as178_hst.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.0
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_posouzeni_vlastnosti_vyrobku_as178_hst_a_pov_pro_as178_hst.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne