Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové dveře zdvižně posuvné HEROAL S77SL
Kód výrobku SVT9818
Typ výrobku HEROAL S77SL
Obrázek výrobku s77_foto.jpg
Stručný popis výrobku HS Portal je elegantní řešení pro bezbariérové propojení zahrady nebo terasy s obytným prostorem. Výhodou je možnost otevření velkého vstupního prostoru a volný výhled přes prosklenou plochu.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-17-616/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2017
Prohlášení o shodě číslo HOZP-heroal S77SL/01-2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty, veřejné budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 4006X2490 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.1 W.m-2.K-1
materiál rámu hliník
stavební hloubka rámu 202 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) rez_s77.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.04
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_posouzeni_vlastnosti_vyrobku_a_prohlaseni_o_vlastnostech_heroal_s77sl.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 tř.4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 tř.9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 tř.C3/B3
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne