Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VELUX CFP neotvíravý světlík s kopulí ISD
Kód výrobku SVT9827
Typ výrobku CFP+ISD
Obrázek výrobku cfp_isd.png
Stručný popis výrobku Neotvíravý světlík CFP VELUX přináší dokonalé prosvětlení interiéru, vhodný je pro ploché střechy se sklonem 0-15°. Horní část světlíku tvoří kopule.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Prohlášení o vlastnostech
Datum vystavení certifikátu shody 12.09.2019
Prohlášení o shodě číslo CFP 120120 0073QV 35BI08 + ISD 120120 0000A
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.09.2019
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Pro zabudování do střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200*1200 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.8 W.m-2.K-1
materiál rámu Plast
stavební hloubka rámu 192 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) cfp_rez.JPG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.98
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) cfp_isd0000.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B-s1,d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 A3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne