Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VELUX CFP neotvíravý světlík s plochým zasklením ISD 2093
Kód výrobku SVT9833
Typ výrobku CFP+ISD 2093
Obrázek výrobku cfp_isd2093.png
Stručný popis výrobku Neotvíravý světlík CFP VELUX přináší dokonalé prosvětlení interiéru, vhodný je pro ploché střechy se sklonem 2-15°. Horní část světlíku tvoří ploché zasklení.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Prohlášení o vlastnostech
Datum vystavení certifikátu shody 12.09.2019
Prohlášení o shodě číslo CFP 120120 0073QV 35BI08 + ISD 120120 2093
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.09.2019
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Pro zabudování do střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200*1200 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.79 W.m-2.K-1
materiál rámu Plast
stavební hloubka rámu 192 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) cfp_rez.JPG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) cfp_isd2093.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B-s1,d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne