Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Slovaktual OPTIM
Kód výrobku SVT9871
Typ výrobku Slovaktual OPTIM
Obrázek výrobku optim76_fv_l.jpg
Stručný popis výrobku Plastová okná a balkónové dvere Slovaktual OPTIM.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo U-022-19
Datum vystavení certifikátu shody 17.09.2019
Prohlášení o shodě číslo CPR/SK/MD76/1-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.02.2019
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné a bytové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) optim_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_udaje.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Trieda 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 Trieda 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Trieda C5//B5
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne