Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT9927
Typ výrobku Brink Flair 400
Obrázek výrobku flair_325_300dpi_brink_climate_systems.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka se zpětným ziskem tepla a s automatickou regulací konstantního průtoku
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo KF.82.06.268.AD.01
Datum vystavení certifikátu shody 13.12.2018
Prohlášení o shodě číslo Flair 400 616009-A
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.11.2018
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 560x750x650 [mm]
hmotnost 38.5 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 92 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 92
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátor s plynulou regulací otáček (vybaveno automatickou regulací konstantního průtoku)
příkon jednotky při provozu 31 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.5 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů tl_flair_400_3q19_zkr.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů tl_flair_400_3q19_zkr.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 50 [dB(A)]
třída filtrace G4 (ISO ePM>50%) na přívodu možno rozšířit F7
Výrobci
Výrobce ŠTORC TZB s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ŠTORC TZB s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27634264
Email storc@storc.cz
Web www.storc.cz
Telefon +420 317 724 910
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Villaniho
čp. 2155
Obec Benešov
PSČ 256 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
PHI Vydal: Passive House Institute
TZWL Vydal: