Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka Vitovent 200-W
Kód výrobku SVT9946
Typ výrobku Vitovent 200-W
Obrázek výrobku vitovent_200_w.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s rekuperací pro rodinné domy a byty. S výkonem 200m3/h. Připraveno také pro spojení s tepelným čerpadlem Vitocal.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo M.84.03.216.AG
Datum vystavení certifikátu shody 14.06.2016
Prohlášení o shodě číslo 4762944 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.06.2017
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla Protiproudý / PETG
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 523x677x843 [mm]
hmotnost 39 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 90 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 86
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální/řízená
příkon jednotky při provozu 138 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů charakteristiky_vitovent_200_w.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů vitovent_200_w_h22s_a300_dibt_preklad_ger_cze.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 52 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne