Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT9947
Typ výrobku Renovent Sky 200
Obrázek výrobku renovent_sky_150_liggend.jpg
Stručný popis výrobku Podstropní/nástěnná větrací jednotka se zpětným ziskem tepla a s automatickou regulací konstantního průtoku
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DM.84.03.215.001
Datum vystavení certifikátu shody 26.09.2016
Prohlášení o shodě číslo Renovent Sky 200
Datum vystavení prohlášení o shodě 24.02.2011
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 1000x660x198 [mm]
hmotnost 24.5 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 83 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 83
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC s vyváženou regulací průtoku vzduchu
příkon jednotky při provozu 34 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.5 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů technicky_list_renovent_sky_200.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů technicky_list_renovent_sky_200.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 49 [dB(A)]
třída filtrace G4 s možností rozšíření na F7
Výrobci
Výrobce ŠTORC TZB s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ŠTORC TZB s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27634264
Email storc@storc.cz
Web www.storc.cz
Telefon +420 317 724 910
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Villaniho
čp. 2155
Obec Benešov
PSČ 256 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
PHI Vydal: Passive House Institute