Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Lokální decentrální větrací jednotka se zpětným získáváním tepla s automatickou regulací konstantního průtoku
Kód výrobku SVT9951
Typ výrobku Air 70
Obrázek výrobku air_70_pohled.jpg
Stručný popis výrobku Lokální rekuperační jednotka se zpětným ziskem tepla pro větrání samostatných místností. Výhody: tichá větrací jednotka, 100% bypass, ochranný předehřev, vysoce energeticky efektivní, snadná instalace.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DM.85.09.204.001
Datum vystavení certifikátu shody 24.06.2016
Prohlášení o shodě číslo Air 70
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) průměr 250; 398x398x300-600 [mm]
hmotnost 13.5 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 79 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 79
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátor s proměnnými otáčkami
příkon jednotky při provozu 12 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů technicky_list_air70_151128_zm.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů technicky_list_air70_151128_zm.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 40 [dB(A)]
třída filtrace G4 s možností rozšíření na G7
Výrobci
Výrobce ŠTORC TZB s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ŠTORC TZB s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27634264
Email storc@storc.cz
Web www.storc.cz
Telefon +420 317 724 910
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Villaniho
čp. 2155
Obec Benešov
PSČ 256 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne