Výrobky, pro které byl dodavatel proškolen

  • Resimo spol. s r.o./Štícha Václav

    Adresa:
    Ořechová 1277/43, 182 00 Praha 8
    IČ:
    48035254
    Telefon:
    +420 725 850 361
    Žadatel:
  • Pro tohoto dodavatele nejsou v databázi dostupné žádné výrobky, pro které by byl certifikovaný. To může mít několik příčin:
    • Dodavatel byl proškolen od výrobců, kteří ale nemají v Seznamu výrobků a technologií zatím žádné schválené výrobky
    • Dodavatel byl proškolen od výrobce, který má v Seznamu výrobků a technologií výrobky zařazené do jiných technologií