Výrobky, pro které byl dodavatel proškolen

 • ISSO - Inženýrské stavby Sokolov

  Adresa:
  Svatava 255, 357 03 Svatava
  IČ:
  18248675
  Telefon:
  +420 352 467 257
  Žadatel:
 • Pro tohoto dodavatele nejsou v databázi dostupné žádné výrobky, pro které by byl certifikovaný. To může mít několik příčin:
  • Dodavatel byl proškolen od výrobců, kteří ale nemají v Seznamu výrobků a technologií zatím žádné schválené výrobky
  • Dodavatel byl proškolen od výrobce, který má v Seznamu výrobků a technologií výrobky zařazené do jiných technologií