Výrobky, pro které byl dodavatel proškolen

 • První Dejvická Stavební spol. s.r.o

  Adresa:
  Mařákova 333/12, 160 00 Praha
  IČ:
  25718924
  Telefon:
  +420 602 271 586
  Žadatel:
 • Pro tohoto dodavatele nejsou v databázi dostupné žádné výrobky, pro které by byl certifikovaný. To může mít několik příčin:
  • Dodavatel byl proškolen od výrobců, kteří ale nemají v Seznamu výrobků a technologií zatím žádné schválené výrobky
  • Dodavatel byl proškolen od výrobce, který má v Seznamu výrobků a technologií výrobky zařazené do jiných technologií