Výrobky, pro které byl dodavatel proškolen

 • Plšek Vlastimil

  Adresa:
  Hošťálková 369, 756 22 Hošťálková
  IČ:
  42088933
  Telefon:
  +420 605 867 658
  Žadatel:
 • Pro tohoto dodavatele nejsou v databázi dostupné žádné výrobky, pro které by byl certifikovaný. To může mít několik příčin:
  • Dodavatel byl proškolen od výrobců, kteří ale nemají v Seznamu výrobků a technologií zatím žádné schválené výrobky
  • Dodavatel byl proškolen od výrobce, který má v Seznamu výrobků a technologií výrobky zařazené do jiných technologií