Výrobky, pro které byl dodavatel proškolen

 • MOVIS Hronov, s.r.o.

  Adresa:
  náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov
  IČ:
  25983181
  Telefon:
  +420 725 577 327,+420 491 482 630
  Žadatel:
 • Pro tohoto dodavatele nejsou v databázi dostupné žádné výrobky, pro které by byl certifikovaný. To může mít několik příčin:
  • Dodavatel byl proškolen od výrobců, kteří ale nemají v Seznamu výrobků a technologií zatím žádné schválené výrobky
  • Dodavatel byl proškolen od výrobce, který má v Seznamu výrobků a technologií výrobky zařazené do jiných technologií